omoss1.png

NTR-klassat

Vi tillverkar tryckimpregnerat virke i klasserna A, AB, AB Brunt.

Tujoonline

Beställ ditt virke direkt via vår webbtjänst Tujoonline

Snabbkontakt

Har du frågor om vårt sortiment eller vill du beställa: Ring oss på 0393-120 35.  


AB Tenhults Impregneringsverk är ett av bygghandelns mest etablerade varumärken för ”grönt trä”. Verksamheten grundades av Såbi och flyttade 1986 till den plats på Götafors industriområde utmed E4:an vid Vaggeryd där vi är placerade i dag. Sedan 1995 ingår vi tillsammans med Ture Johanssons Trävaru AB i TUJO-koncernen. 

Vi har nått vår starka ställning via rätt kvalitet och hög leveransberedskap. Bakom dessa begrepp står bland annat våra stora resurser för lagerhållning; över 18 000 kvadratmeter för lagring under tak.  Samt vårt geografiska läge som erbjuder närhet till såväl råvara som marknaden.


Stora volymer

Varje år tryckimpregneringar vi mellan 50 000 och 60 000 kubikmeter trävaror. Virket levereras hyvlat och sågat hit för behandling i någon av våra impregneringslinjer. Det innebär 1 200-1 300 fullastade långtradare varje år med färdigvaror. Och givetvis samma flöde in.

Totalt omsätter verksamheten omkring 130 miljoner kronor och sysselsätter sex helårsanställda samt några extraanställda under den intensiva vår- och sommarperioden.


Våra certifikat    

Genom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har vi tillstånd att märka vårt impregnerade virke med NTR.  NTR är det nordiska kvalitetsmärket.

Certifikat för Klass NTR A och AB: Svenska, Tyska, Engelska, Franska