Snabbkontakt

Har du frågor om vårt sortiment eller vill du beställa:
Ring oss på 0393-120 35Här kan du hämta och skriva ut våra informationsblad och säkerhetsdatablad.

I klass AB används Wolmanit CX-8. 
Användningsområde: Ovan Mark, t ex:  tralldäck, trädgårdsmöbler, staket, vindskivor, fasader och övriga trädgårdsprodukter som inte har stadigvarande kontakt med mark.

I Klass A används Wolmanit CX-8.
Användningsområde: Mark och Vatten. T ex: Bryggor, broar, staket, stolpar, byggtimmer, slipers, syllar. Konstruktioner som kräver hög säkerhet och som ligger nära marken.

Informationsblad:  

Klass AB Ovan mark och brunimpregnerat 

Klass A Markkontakt

Säkerhetsdatablad:  

Wolmanit CX-8

Färgkoncentrat

Trallolja 

Byggvarudeklaration:  

> Klass AB 

Klass A

AB Tenhults Impregneringsverk

Box 30

567 21 Vaggeryd

 

Tel. 0393 - 120 35
Fax. 0393 - 313 17

info@tenhults.se