fors2.png

NTR-klassat

Vi tillverkar tryckimpregnerat virke i klasserna A, AB, AB Brunt.

Tujoonline

Beställ ditt virke direkt via vår webbtjänst Tujoonline

Snabbkontakt

Har du frågor om vårt sortiment eller vill du beställa: Ring oss på 0393-120 35.  


Här nedan kan ni hämta och skriva ut våra informationsblad, säkerhetsdatablad och certifikat.

 

I klass AB används Wolmanit CX-8. 
Användningsområde: Ovan Mark, t ex:  tralldäck, trädgårdsmöbler, staket, vindskivor, fasader och övriga trädgårdsprodukter som inte har stadigvarande kontakt med mark.

I Klass A används Wolmanit CX-8.
Användningsområde: Mark och Vatten. T ex: Bryggor, broar, staket, stolpar, byggtimmer, slipers, syllar. Konstruktioner som kräver hög säkerhet och som ligger nära marken.

 


Informationsblad:  Klass AB Ovan mark och brunimpregnerat •  Klass A Markkontakt

Säkerhetsdatablad:  Wolmanit CX-8 • Färgkoncentrat • Trallolja 

Byggvarudeklaration:  Klass AB • Klass A

Certifikat för tryckning  Wolmanit CX-8 Klass AB och A: Svenska • Tyska  Engelska  Franska

Miljöcertifikat ISO 14001

PEFC-Certifikat - Svenska

PEFC-Certifikat - Engelska

FSC-Certifikat