fors1.png

NTR-klassat

Vi tillverkar tryckimpregnerat virke i klasserna A, AB, AB Brunt.

Tujoonline

Beställ ditt virke direkt via vår webbtjänst Tujoonline

Snabbkontakt

Har du frågor om vårt sortiment eller vill du beställa: Ring oss på 0393-120 35.  


AB Tenhults Impregneringsverk bedriver försäljning av impregnerade trävaror på främst den svenska marknaden. Typkunden är byggmaterialhandlare. Det är tryggt att handla från oss och vi erbjuder ett brett sortiment. Från trallvirke i mängder av dimensioner till specialsortiment såsom stora bjälkar, slipers med mera. Vi är noga med en hög råvarukvalitet. Detta då vårt virke ofta är synligt i fasader, tralldäck och staket samt ofta förekommer i bärande konstruktioner.


Våra tryckklasser

Säkerhetsdatablad, informationsblad och byggvarudeklarationer finns under fliken Infoblad.

 

NTR AB - Ovan mark 

I klass AB används Wolmanit CX-8.
Användningsområde: Ovan Mark, t ex:  tralldäck, trädgårdsmöbler, staket, vindskivor, fasader och övriga trädgårdsprodukter som inte har stadigvarande kontakt med mark.

 

NTR A Markkontakt

I Klass A används Wolmanit CX-8.
Användningsområde: Mark och Vatten. T ex: Bryggor, broar, staket, stolpar, byggtimmer, slipers, syllar. Konstruktioner som kräver hög säkerhet och som ligger nära marken.

 

NTR AB Brunimpregnerat

I Klass AB Brunt används Wolmanit CX-8 med Wolmanit färgkoncentrat.
Användningsområde: Ovan Mark. T.ex.:Tralldäck, trädgårdsmöbler och övriga trädgårdsprodukter som inte har stadigvarande kontakt med mark.

 


Våra profiler

Förutom trall, reglar, byggtimmer och stängselstolpar har vi även några andra profiler i lager. Vi lagerför eller tar fram efter beställning bl a decking (räfflat), stock-, fjäll-, Z-panel, slätspont och överliggare. Och är det ytterligare något annat du efterfrågar brukar vi lösa det också…

 


  Stort sortiment i lager 
  – och unik snabbhet i specialbeställningar

Med över 18 000 kvadratmeters lageryta under tak har vi kapacitet att lagerhålla stora  volymer av ett brett sortiment inom  tjocklekarna 16 - 300 mm. Genom att vi inom TUJO-koncernen förfogar över teknisk kapacitet för olika förädlingssteg såsom anläggningar för hyvling, kapning, torkning och hållfasthetssortering, kan vi serva dig med specialsortiment på väldigt kort tid.    


20 års rötskyddsgaranti på NTR-impregnerat virke

Svenska Träskyddsföreningen och dess medlemmar lämnar 20 års garanti på NTR-impregnerat virke. Garantin gäller A- och AB- klassat virke.  Läs utförligare om rötskyddsgarantin här


Våra certifikat     

Genom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har vi tillstånd att märka vårt impregnerade virke med NTR. NTR är det nordiska kvalitetsmärket.

Certifikat för Klass NTR A och AB: Svenska, Tyska, Engelska, Franska

Sedan hösten 2013 är vi också PEFC- och FSC-certifierade

PEFC-Certifikat

FSC-Certifikat